T&S CARTEK NEWS

Lễ Ra mắt Premium B-Select đầu tiên tại Việt Nam

22:08 , 14-07-2020

Lễ Ra mắt Premium B-Select đầu tiên tại Việt Nam B-Select Dân Chủ 140 Trần Phú Hà Đông, Hà nội với 2 máy độ chụm Hawkeye Elite + 2 máy cân bằng động GSP9700 Road Force Elite + 2 máy ra vào lốp không dùng lơ Via TCX57