T&S CARTEK NEWS

Kỹ thuật bơm lốp bị xẹp do xếp nằm thực hiện bởi kỹ thuật viên Hunter Tire Service - 26 Nguyễn Khánh Toàn, HN

18:54 , 02-07-2013

 

Lốp không xăm nếu xếp không đúng kỹ thuật trong kho ( xếp nằm) sẽ bị xẹp mép lốp do vậy nếu dùng đồng hồ bơm lốp như bình thường hơi sẽ bị luồn ra ngoài không lên được. Sau đây là kỹ thuật bơm lốp bị lỗi ( do xếp chồng lên nhau nên bị xẹp) bằng máy ra vào lốp của của Hunter: