T&S CARTEK NEWS

Khóa Đào Tạo Alignment Quốc Tế 2018 cho các tỉnh Phía Nam Thành Công Tốt Đẹp

00:32 , 09-08-2018
Tiếp Theo Khóa Đào Tạo Học Viên Aignment tại Hà Nội 2017 .Khóa Đào Tạo Alignment Quốc Tế 2018 cho các tỉnh Phía Nam Được Tổ Chức Tại Tp. Vũng Tàu Đã Thành Công Tốt Đẹp.
Giờ Học Lý Thuyết
Đào Tạo Thực Hành 
Giao Lưu Trao Đổi Hỏi Và Trả Lời - Giải Đáp Thắc Mắc 
Làm Bài Thi
Trao Bằng Tốt Nghiệp
Chụp Ảnh Lưu Niệm Với Thầy Mark Willis Đến Từ Denver Bang Colorado Hoa Kỳ