T&S CARTEK NEWS

Hướng dẫn thay camber kit treo Mac Pherson

23:45 , 20-07-2013

Quy trình thay ốc: 

 Video thay camber kit trên xe dùng hệ thống treo Macpherson