T&S CARTEK NEWS

Hướng dẫn thay bo mạch camera ngay tại cột

00:38 , 14-07-2013

Hướng dẫn thay bo mạch camera ngay tại cột: khách hàng có thể tự thay bo mạch camera mà không cần phải hiệu chuẩn lại camera