T&S CARTEK NEWS

hướng dẫn hiệu chuẩn camera Hawkeye

23:58 , 11-09-2013

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐỘ CHỤM

HUNTER HAWKEYE

 

Quy trình hiệu chuẩn bao gồm 2 giai đoạn. Thanh hiệu chuẩn sẽ được đặt trên cầu nâng như hướng dẫn để thực hiện hiệu chuẩn trong từnggiai đoạn của quy trình. Thanh hiệu chuẩn phải được đặt đúng vị trí để đảm bảo sự chính xác của quá trình hiệu chuẩn.

 

Giai đoạn 1:

 

Bắt đầu với thanh hiệu chuẩn ( dài 356mm) được đặt ngay phía sau của đĩa quay trước .

 

 

 

 

 

 

BÊN 1 CHÂN CỦA THANH HIỆU CHUẨN ĐỂ BÊN TRÁI – BÊN 2 CHÂN CỦA THANH HIỆU CHUẨN ĐỂ BÊN PHẢI

.

Trên màn hình nhắc bạn phải lắp hai target trước vào đầu thanh hiệu chuẩn. 

 

CHÚ Ý:  Điều quan trọng là các target phải được lắp chắc chắn và không được dịch chuyển trong suốt các giai đoạn của quá trình hiệuchuẩn. Nếu target bị dịch chuyển sẽ làm cho hiệu chuẩn mất chính xác và do vậy phải làm lại từ đầu và việc đo góc và hiệu chỉnh xe saunày sẽ mất chính xác.

 

Cầm thanh trên cùng xoay cho target về phía sau cho đến khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

 

Nhấn  “Ready.”  Màn hình sẽ hiện  “Thank you. Measurements will be saved when the sensors are ready.” Chờ cho đến khi dòng chữ trênbiến mất.

Màn hình tiếp theo sẽ nhắc bạn quay target về phía trước cho đến khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

 

 

Khi kết quả ổn định camera sẽ chụp được dữ liệu và quy trình sẽ sang bước tiếp theo.

Các kết quả đo sẽ được thực hiện lần 3 và lần 4 với thanh hiệu chuẩn ở vị trí trước này. Màn hình sẽ nhắc bạn xoay target về sau rồi lại vềtrước để đo kết quả.

Màn hình sẽ nhắc bạn di chuyển thanh hiệu chuẩn như minh họa.

CHÚ Ý: Khi di chuyển thanh hiệu chuẩn một tay cầm thanh ngang bên dưới, một tay cầm chân thanh hiệu chuẩn để khiêng, CẤM đượckhênh thanh hiệu chuẩn bằng cách cầm vào thanh ngang trên cùng. Đầu 1 chân của thanh hiệu chuẩn ở đằng trước bên trái , đầu 2 châncủa thanh hiệu chuẩn ở đằng sau  bên phải của đĩa quay trước.

  

 

Xoay target về phía sau khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

 

 

Nhấn “Ready.” Màn hình sẽ hiện  “Thank you. Measurements will be saved when the sensors are ready.” Đợi cho đến khi dòng chữ nàybiến mất.

Tiếp theo màn hình sẽ nhắc bạn xoay target về phía trước cho đến khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

 

 

Khi kết quả đo ổn định camera sẽ chụp dữ liệu và chuyển sang bước tiếp theo.

Kết quả đo sẽ được tiến hành lần 3 và lần 4 với thanh hiệu chuẩn tại vị trí này. Màn hình sẽ nhắc bạn xoay target về phía sau rồi lại vềphía trước để đo. Màn hình nhắc bạn di chuyển thanh hiệu chuẩn như minh họa. Đầu 1 chân của thanh hiệu chuẩn ở đằng sau bên trái, đầuhai chân của thanh hiệu chuẩn ở đằng trước bên phải của đĩa quay.  

 

 

Xoay target về phía sau cho đến khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

 

Nhấn  “Ready.” Màn hình sẽ hiện  “Thank you. Measurements will be saved when the sensors are ready.” Đợi cho đến khi dòng chữ trênbiến mất.

Xoay target cho đến khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

 

 

Khi kết quả ổn định , camera sẽ chụp dữ liệu và sẽ đi tiếp đến bước tiếp theo.

Các kết quả được đo lần 3 và lần 4 với thanh hiệu chuẩn để tại vị trí này. Màn hình nhắc bạn xoay target về phía sau rồi lại về phía trướcđể đo.

 

Lúc này camera sẽ tính toán được 1 phần của quy trình hiệu chuẩn quá trình này sẽ mất khoảng 12 giây để tính toán.

 

Giai đoạn  2 :

 

Tháo hai target trước đang lắp tại đầu thanh hiệu chuẩn.

CHÚ Ý: Khi di chuyển thanh hiệu chuẩn một tay cầm thanh ngang bên dưới, một tay cầm chân thanh hiệu chuẩn để khiêng, CẤM đượckhênh thanh hiệu chuẩn bằng cách cầm vào thanh ngang trên cùng.

 

Di chuyển thanh hiệu chuẩn về phía sau cầu nâng sao cho cách tâm đĩa quay trước 120 inches ( 3048 mm). Đầu 1 chân ở bên trái, đầu haichân ở bên phải , thanh hiệu chuẩn ở chính giữa và vuông góc với hướng cầu nâng.

 

 

Lắp hai target sau ( target to) vào đầu thanh hiệu chuẩn. Lắp target ở vị trí mũi tên vuông góc với phương ngang và khóa chặt target.

Khóa chặt target bằng hai tay vặn chuyên dùng để target không bị di chuyển khi hiệu chuẩn.

Khóa và mở thanh ngang trên cùng bằng ốc có sẵn trên thanh hiệu chuẩn.

CHÚ Ý: Targets PHẢI được khóa chặt để chống xoay trong quá trình hiệu chuẩn.

 

Xoay target về phía sau cho đến khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

 

 

Nhấn “Ready.” Màn hình sẽ hiện dòng chữ “Thank you. Measurements will be saved when the sensors are ready.” Đợi cho đến khi dòngchữ biến mất. Xoay target về phía trước cho đến khi mũi tên vào giữa vạch xanh thì dừng lại.

 

Khi kết quả ổn định, camera sẽ chụp dữ liệu và sẽ đi tiếp đến bước tiếp theo.

 

Màn hình nhắc bạn nhấn  “Ready” để lưu kết quả hiệu chuẩn.

 

Chương trình sẽ tạm ngưng trong khi dữ liệu hiệu chuẩn mới đang được lưu vào bộ nhớ của camera. Các kết quả hiệu chuẩn trước đây sẽ bị xóa.