T&S CARTEK NEWS

Hướng dẫn chỉnh đồng thới độ chụm+camber sau xe có cầu cứng bằng căn đệm

22:48 , 21-07-2013

Bước 1: Xác định lượng camber và độ chụm sau cần phải chỉnh - trong ví dụ này độ chụm sau bên phải cần phải chỉnh về phía âm 1 độ 29 phút


 

Bước 2 : Tính toán số trên và dưới của căn:  

Bước 3: Lắp Shim vào trục xe: 

 

Bước 4: Lắp các chi tiết moay ơ, gông phanh, bánh xe - Xiết đúng lực theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 

Bước 5: Làm bù trừ và đo lại góc để khẳng định kết quả:  

Sau đây là video Hướng dẫn chỉnh độ chụm+camber sau xe có cầu cứng bằng căn đệm