T&S CARTEK NEWS

Hướng dẫn bảo dưỡng cầu nâng sau 1 năm sử dụng

23:16 , 01-03-2020

Sau khoảng 12 tháng sử dụng, cầu nâng Hunter cần được tháo đĩa trước và sau vệ sinh, làm sạch bi như quy trình 

b1: tháo rời bốn bu lông bắt đĩa sau ( bắt từ dưới lên )

 


 

b2 : khênh tấm trượt sau ra khỏi cầu 

 

 

b3 : kiểm tra bi và đĩa nhựa đen.

 

 

b4: lấy bi ra rửa bằng xà phòng 

 

 

 

b5: Rửa đĩa nhựa bằng xà phòng , làm sạch bề mặt và lắp lại bi như ban đầu