T&S CARTEK NEWS

Hunter Vietnam vừa hoàn thành gói nâng cấp cho Lốp 3S Đà Nẵng từ đời 2008 lên đời 2020

21:59 , 13-03-2020

Sau 12 năm miệt mài kiếm tiền, trung tâm chăm sóc xe 3S Đà Nẵng tại 477 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng vừa nâng cấp máy độ chụm từ đời 2008 lên đời 2020. Thiết bị Hunter không chỉ nổi tiếng về độ hiện đại, làm nhanh và chính xác , nay lại thêm một ví dụ sinh động về độ bền vượt thời gian.