T&S CARTEK NEWS

Hunter Việt Nam phối hợp cùng Công Ty Lốp Bridgestone Việt Nam tiến hành đào tạo cho thợ kỹ thuật của Toyota Okayama

22:22 , 14-07-2020

Hunter Việt Nam phối hợp cùng Công Ty Lốp Bridgestone Việt Nam tiến hành đào tạo cho thợ kỹ thuật của Toyota Okayama về lốp và cách chăm sóc lốp đúng cách dùng máy của Hunter USA