T&S CARTEK NEWS

Hunter Việt Nam hỗ trợ Philipines đào tạo cân chỉnh độ chụm xe tải

19:07 , 24-03-2018

Ngày 15 đến 17 tháng 3 năm 2018 nhận lời mời của nhà phân phối Hunter Philipine,  Hunter Việt Nam đã lên đường sáng Phiilipine để  hỗ trợ Hunter Philipines đào tạo cân chỉnh độ chụm xe tải cho khách hàng Nhật bản là công ty HINO Philipines Corporation.

 

Nhà máy Hino Philipines

 

 

Bên trong nhà máy

Bãi xe nhà máy

Đào tạo lý thuyết

đào tạo lý thuyết tại xưởng 

 

Đào tạo có sự chứng kiến của Ông Avtar Singh Giám Đốc Hunter Châu Á

 


 

Hướng dẫn làm bù trừ đẩy xe

Thị pham cho thợ Philipines

Thị phạm cách lắp 6 sensor xe tải 

 

 

Giải đáp các thắc mắc 


Cách đo offset của khung