T&S CARTEK NEWS

Garage Thế Hệ Mới Thái Bình đầu tư toàn bộ giàn thiết bị Hunter

16:34 , 24-05-2019

Garage Thế Hệ Mới Thái Bình đầu tư full giàn thiết bị Hunter: máy cân chỉnh độ chụm dùng cho Jaguar RangeRover Hawkeye Elite + máy cân bằng động GSP9700 Road Force Elite + máy ra vào lốp không dùng lơ via Tcx 575+ máy láng đĩa phanh tại cầu Auto Comp Elite