T&S CARTEK NEWS

Fleet Point Minh Cường Long An mới đầu tư máy căn chỉnh thước lái Xe Tải, Buýt đời mới của Hunter với 6 sensor

23:12 , 07-12-2019

Fleet Point Minh Cường Long An mới đầu tư máy căn chỉnh thước lái Xe Tải, Buýt đời mới của Hunter với 6 sensor làm bù trừ không cần kích bánh tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất sử dụng máy đem lại nhiều lợi nhuận cho chủ cửa hàng. 

mặt tiền của hàng Fleet Point Minh Cường Long An

Máy độ chụm xe tải Hunter

 

Chỉnh xe 4 trục 

 

Trước khi chỉnh

Sau khi chỉnh