T&S CARTEK NEWS

Fleet Point Kim Phúc - Tp. Quy Nhơn

21:49 , 23-05-2014

Fleet Point Kim Phúc - Tp. Quy Nhơn đã trở thành khách hàng đầu tiên tại khu vực Miền Trung tiếp cận công nghệ của Hunter ( Hoa Kỳ) với việc đầu tư máy cân bằng động xe tải, xe bus Hunter GSP 9600HD.