T&S CARTEK NEWS

Công ty Quốc Thịnh Sài Gòn đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter cho xe tải, xe buýt

16:10 , 20-10-2018

Công ty Quốc Thịnh Sài Gòn đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter cho xe tải, xe buýt, bao gồm: máy độ chụm xe tải, máy cân bằng lốp GSP9600 và máy ra vào lốp TCX640.
 

Dưới đây là một số hình ảnh của quá trình lắp đặt.