T&S CARTEK NEWS

Chúc mừng khai trương MSC Hương Bính

10:25 , 25-05-2019

Ngày 24 tháng 5 năm 2019 Michelin Viet Nam tổ chức khai trương Trung Tâm Dịch Vụ lốp xe Du Lịch Hương Bính tại thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai.