T&S CARTEK NEWS

Các file chất lượng cao dùng để in ấn quảng cáo cho cửa hàng

20:25 , 03-05-2014

Đây là các file ảnh có độ phân giải cao dùng để in ấn quảng cáo cho cửa hàng lốp hoặc các xe bán hàng của khách hàng.