T&S CARTEK NEWS

BMW Phú Nhuận dùng full thiết bị Hunter made in USA

05:46 , 16-01-2021

BMW Phú Nhuận dùng full thiết bị Hunter made in USA  : Máy cân chỉnh độ chụm Hunter KDS II, máy cân bằng lốp Hunter Road Force Elite, máy ra vào lốp cốt giữa không dùn lơ via TCX 3000 BMW