T&S CARTEK NEWS

BMW Phú Mỹ Hưng đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

23:21 , 07-12-2019

BMW Phú Mỹ Hưng vừa đầu tư đồng bộ thiết bị  Hunter: Máy cân chỉnh thước lái KDSII, máy cân bằng lốp có tải Hunter GSP9700BMW, Máy ra vào lốp chống xịt  không dùng lơ via TCX3000BMW

Bên ngoài showroom BMW Phú Mỹ Hưng

Máy cân chỉnh thước lái Hunter KDS II

Máy cân bằng lốp quả lô GSP9700BMW

Máy làm lốp chống xịt không dùng lơ via Hunter TCX3000BMW

Bộ đôi máy ra vào lốp và cân bằng lốp BMW