T&S CARTEK NEWS

B-Shop Phú Hưng Ninh Bình

21:47 , 12-08-2018

B-Shop Phú Hưng tp. Ninh Bình là doanh nghiệp lốp lâu năm tại thành phố Ninh Bình đã đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter : Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite + máy cân bằng lốp có tải GSP9700