T&S CARTEK NEWS

B-Select đầu tiên - Dân Chủ 140 Trần Phú, HĐ, Hà Nội

23:07 , 21-05-2013

Đầu tư đồng bộ máy chỉnh độ chụm Hawkeye cầu nâng , máy ra vào lốp, cân bằng lốp 9700 ( 2 bộ) + máy láng đĩa phanh Hunter

 

Máy cân bằng động GSP 9700 thứ hai

 

 

Máy láng đĩa phanh không cần tháo