T&S CARTEK NEWS

B-Select Bích Hiền - tại Đà Nẵng

22:01 , 09-11-2013

B-Select Bích Hiền đầu tư đồng bộ máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite + máy cân bằng động có tải GSP9700