T&S CARTEK NEWS

Audi Đà Nẵng

14:48 , 06-01-2018

Audi Đà Nẵng giống như Hà Nội và Sài Gòn cũng đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter như máy cân chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite và máy cân bằng động có tải Hunter GSP9700